Stichting Upstream Nederland

Officiële naam

Stichting Upstream Nederland

KvK en RSIN nummer

KvK-nummer: 84135387

RSIN-nummer: 863108787

Contactgegevens

Condorweg 1 - 7332 AC - Apeldoorn

Tel. 0629383023 (tijdens kantooruren)

info@upstream.cafe

Rekeningnummer

Rekeningnummer: NL05RABO0373391862 t.n.v. Stichting Upstream Nederland.

Stichting Upstream Nederland is een ANBI.

Doelstelling volgens de statuten

De stichting heeft als doel: verkondiging van het evangelie door middel van het maken van video’s ten behoeve van Upstream Cafés, online platformen en uitzendingen via televisie, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (zie PDF)

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen en functies van de bestuurders

Naam: Dhr. A.J. Vroege, Albert Jacob
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. T. Simmering
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. H.C. Kramer
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Naam: Dhr. P. van der Weerd
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Beloning: Onbezoldigd

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten

De Stichting is direct na de oprichting een pilot gestart in Aalten. In September 2021 is er een publiekscampagne geweest, gericht op onze eerste Infodag (gehouden op 6 november 2021, Gebouw 055 in Apeldoorn). Hier waren zo'n 80 gasten. Uit onze enquete blijkt dat 70% van plan is een Upstream Café te starten. Door restricties vanwege COVID maatregelen kon de start van de eerste Upstream Cafés helaas niet doorgaan. Wel hebben we een online Kerstvoorstelling georganiseerd. Deze voorstelling is bekeken in zo'n 1.000 huishoudens. We verwachten hiermee 3.000- 4.000 mensen te hebben bereikt. Sinds januari 2022 maken we wekelijkse streams. Deze worden aangeboden aan 7 (aspirant) Upstream Cafés en (in aangepaste vorm) aan tv-zender Family7. Hiermee proberen we mensen te inspireren ook een Upstream Café te starten. Het aantal aspirant Upstream Cafés staat nu op 4. De grootste reden van het uitstel is de moeite die organiserende teams hebben om een geschikte en betaalbare locatie te vinden. We roepen daarom ook mensen die een gezellige locatie beschikbaar hebben op om contact met ons op te nemen.

Financiële situatie

Jaarrekening 2022